ទូទាត់តាម NHAM24 ជាមួយប័ណ្ណវីសា CPBank ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $1 ភ្លាមៗ

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីប័ណ្ណវីសា CPBank បានមកដល់ទៀតហើយ! សូម​ប្រញ៉ាប់ឡើង ទាញទូរសព្ទដៃឡើងមករួចកម្ម៉ង់អាហារ និងភេសជ្ជៈ​តាម NHAM24 ឥឡូវនេះ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank សម្រាប់ការទូទាត់ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $1 ភ្លាមៗ រាល់ការបញ្ជាទិញចាប់ពី $8 ឡើងទៅ។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ការផ្តល់ជូននេះអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ និងកំណត់ប័ណ្ណវីសាយកជាការទូទាត់ជម្រើសដំបូង (ដាក់ប្រើជាប្រចាំ) នៅលើកម្មវិធី NHAM24 និងទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank ចាប់ពី $8 ឡើងទៅក្នុងមួយបញ្ជាទិញ
  • ចំនួនអតិបរមាចាប់ពី $8 ឡើងទៅសម្រាប់តម្លៃនៃការបញ្ជាទិញសុទ្ធ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធអាករបន្ថែម និងសេវាដឹកជញ្ជូនឡើយ
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលបង់ប្រាក់
  • ការបញ្ចុះតម្លៃផ្តល់ជូនក្នុងចំនួនមានកំណត់ត្រឹមតែ 30,000នាក់ប៉ុណ្ណោះ
  • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីកែប្រែកម្មវិធីនេះដោយមិនចាំបាច់ជម្រាបជូនជាមុន៕