បើកគណនីទូទាត់ជាមួយ CPBank នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ០.២៥% ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន

ឥឡូវនេះ គ្រប់អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសលើការបើកគណនីសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដូចជា គណនីសន្សំ គណនីចរន្ត​ ឬគណនីទូទាត់ជាដើម នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ ០.២៥% ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមមាន៖

  • មិនតម្រូវមានសមតុល្យបើកគណនី
  • ផ្តល់ជូនសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណវីសាដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ផ្តល់ជូនសេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking App) ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • មិនមានគិតកម្រៃសេវាប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
  • ផ្តល់ជូនសេវាផ្ទេរប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីបណ្តាដៃគូអាជីវកម្មជាច្រើនក្នុងប្រទេស

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់អតិថិជនរបស់ CPBank លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយឥតគិតកម្រៃសេវាតាមរយៈ CPBank Mobile App និងម៉ាស៊ីន ATM ជាមួយមុខងារជាច្រើនរួមមាន សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស​ ទូទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ QR ស្កេន បង្កើតប័ណ្ណនិម្មិត ទូទាត់ដកប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ ATM  ទូទាត់វិក្កយបត្រ និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរសព្ទ -ល-។ នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ អតិថិជនទាំងអស់ក៏អាចបង់ពន្ធយានយន្ត និងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗតាមរយៈ CPBank បានថែមទៀតផង។ CPBank ក៏ជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធបាគង CSS និង Visa ផងដែរ ដែលអាចឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់បាននៅគ្រប់បណ្តាធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធទាំង ៣ បាននៅទូទាំងប្រទេស។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរសព្ទលេខ៖ 023 260 888 ។
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍