តោះទៅលេងសួនកម្សាន្ត ព្រីន៍ម៉ាណ័រ ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងអស់គ្នា..!

សូមជម្រាបជូនអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានសហការជាមួយសួនកម្សាន្ត ព្រីន៍ម៉ាណ័រ ដែលមានទីតាំងនៅឃុំដីឥដ្ឋ ស្រុកកៀនស្វាយ ផ្តល់ជូនសំបុត្រដោយឥតគិតថ្លៃជូនអតិថិជនចាស់ និងថ្មី ​របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមាន​ ខ​ និងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

 

១-សម្រាប់អតិថិជនថ្មី .

ធ្វើការបើកគណនីថ្មី និងភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័ត ជាមួយការតម្គល់ទឹកប្រាក់ដំបូង ០៣ដុល្លារ នឹងទទួលបានសំបុត្រចំនួន ០១សន្លឹក .ធ្វើការបើកគណនីសន្សំបង្គរដែលមានទឹកប្រាក់ប្រចាំខែតិចបំផុត ១០ដុល្លារ រយៈពេលយ៉ាងតិច០៦ខែ ឬសហការដាក់ QR ScanPay នឹងទទួលបានសំបុត្រចំនួន ០១សន្លឹកបន្ថែមទៀត ។

២-សម្រាប់អតិថិជនចាស់

.បើកគណនីសន្សំបង្គរថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រចាំខែតិចបំផុត ១០ដុល្លារ រយៈពេលយ៉ាងតិច០៦ខែ ឬសហការដាក់ QR ScanPay នឹងទទួលបានសំបុត្រចំនួន ០២សន្លឹក ។ ចំណាំៈ អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានច្រើនបំផុតតែ ០២សន្លឹកប៉ុណ្ណោះ ។

តោះនៅចាំអ្វីទៀតបើកគណនីឥឡូវនេះ ៖ https://bit.ly/3772RzP
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 260 888