បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% រាល់ពេលទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank នៅ Phnom Penh Superstore

CPBank ផ្តល់ជូនការទូទាត់កាន់តែអស្ចារ្យ រហ័ស ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈ CPBank Visa Contactless គឺគ្រាន់តែយកប័ណ្ណទៅប៉ះជាមួយម៉ាស៊ីនទូទាត់ជាការស្រេច។ ទូទាត់ទំនិញតាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank ឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ និង 15% រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ រាល់ការចំណាយចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅតាមរយៈការទូទាត់តាមបច្ចេកវិទ្យា​ contactless នៅផ្សារទំនើបភ្នំពេញស៊ូភើស្ទ័រ (Phnom Penh Superstore)ចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

លក្ខខណ្ឌ៖

  • ទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណ CPBank Visa Contactless ដែលមានទឹកប្រាក់ $20 ឡើងទៅនៅក្នុងវិក្កយបត្រតែមួយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ភ្លាមៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ និង 15% រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ នៅផ្សារទំនើបភ្នំពេញស៊ូភើស្ទ័រ (Phnom Penh Superstore) តែប៉ុណ្ណោះ
  • ការបញ្ចុះតម្លៃអតិបរមាត្រឹម 10$ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ
  • កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់តែប្រតិបត្តិការដែលទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា contactless (យកប័ណ្ណប៉ះម៉ាស៊ីនទូទាត់ប្រាក់)
  • ការផ្តល់ជូននេះមានចំនួនកំណត់ អ្នកដែលអញ្ជើញមកមុននឹងទទួលបានមុនរហូតដល់អស់ពីស្តុក
  • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីកែប្រែកម្មវិធីនេះដោយមិនចាំបាច់ជម្រាបជូនជាមុន៕