ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បន្តសុពលភាពនៃកម្មវិធីពិសេស ៦.៦% រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយមានការស្នើសុំ និងគាំទ្រពីអតិថិជនរបស់ធនាគារ លើកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេស បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ ៦.៦% ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បន្តសុពលភាពនៃកម្មវិធីពិសេសនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

សូមរីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ ៦.៦% ពីគណនីបញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប ៦ឆ្នាំនៃការបង្កើតធនាគារ។

សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់៖ 023 260 888 ឬចុច Like គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក CPBank ដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានរហ័ស។
Telegram: https://t.me/s/cpbankplc
Youtube: https://bit.ly/2N0RnFf
Linkedin: https://bit.ly/2qa9lfC