ព្រឹត្តិការណ៍ដាក់ពាក្យភ្លាម សម្ភាសន៍ភ្លាម

ព្រឹត្តិការណ៍ដាក់ពាក្យភ្លាម សម្ភាសន៍ភ្លាម គឺជាព្រឹត្តិការណ៍របស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនអាចចូលរួមបានដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេបមួយច្បាប់(CV) ឬមកបំពេញពាក្យនៅធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ សាខានានាទូទាំងប្រទេស។
ឥលូវនេះព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹងធ្វើឡើងក្នុងសាខាកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៤រសៀល​ ដែលមានតំណែងជាច្រើន។
សម្គាល់៖ សូមភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយច្បាប់