សាខាធានាគារចំនួន ២កន្លែងត្រូវបានផ្តាស់ប្តូរទីតាំង និងមុខមាត់ថ្មី

CPBank មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនមេត្តាជ្រាបថា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើននៃកំណើនអតិថិជន និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនពេលបច្ចុប្បន្ន ធនាគារបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី ប្រកបដោយស្តង់ដារ ដែលមានចំណតយានយន្តធំទូលាយ និងសោភណ្ឌភាពគួរជាទីពេញចិត្ត។ សាខាទាំងនោះមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

សាខាកំពង់ចាម
សាខានេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៧A ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
ទូរស័ព្ទ៖ ០៧០ ៦០០ ០៥២
នាយកសាខា៖ ហេង សុខគឿន
Maps GPS: https://goo.gl/maps/bJWFN9doNjqGS2wf9

សាខាព្រៃវែង
សាខានេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ១១A ភូមិទី៤ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទ៖ ០៧០ ៦០០ ០៩៤
នាយកសាខា៖ នៅ សិលា
Maps GPS: https://goo.gl/maps/f4AwwXm5i8jZajCL6
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 0២៣ ២៦០ ០៨៥
សូមអរគុណ!