ទទួលបានប័ណ្ណផ្សងសំណាង ១សន្លឹកភ្លាមៗរាល់ពេលទូទាត់ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank នៅផ្សារទំនើប AEON

ទូទាត់ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសា CPBank នៅផ្សារទំនើប AEON ភ្នំពេញ ផ្សារទំនើប AEON សែនសុខ និង AEON Cambodia Online ចាប់ពី ១៧ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់ពី AEON មួយសន្លឹកភ្លាមៗ។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • កម្មវិធីពិសេសនេះ មានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់តាមរយ:ប័ណ្ណVisa CPBank នៅផ្សារទំនើប AEON ភ្នំពេញ ផ្សារទំនើប AEON សែនសុខ និង AEON Cambodia Online
 • រាល់ការចំណាយអស់ ១៧ដុល្លារតាមរយ:ប័ណ្ណ Visa CPBank នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់ ១សន្លឹកនៅ Service Counter ជាន់ផ្ទាល់ដី និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើនសម្រាប់ខួប ៧ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប AEON
 • ការបូកសរុបបញ្ចូលគ្នានូវវិក្កយបត្រដែលបានចំណាយក្នុងថ្ងៃតែមួយ ហើយដែលមានលេខប័ណ្ណដូចគ្នា ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់
 • រង្វាន់ធំសម្រាប់ខួប ៧ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប AEON រូមមាន៖
  • ម៉ូតូYamaha ១ រង្វាន់
  • ទូរទឹកកក Hitachi ៤ រង្វាន់
  • ទូរទស្សន៍ Panasonic Smart TV ៤ រង្វាន់
  • ទូរស័ព្ទដែ Oppo ២ រង្វាន់
  • កង្ហារ Hatari ១៧ រង្វាន់
  • ឆ្នាំងអ៊ុត Electrolux ៤ រង្វាន់ 
  • ម៉ាស៊ីនក្រឡុកផ្លែឈើ Panasonic ៤ រង្វាន់
 • ការចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើប AEON តាមរយ:ការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃទី១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវទាក់ទងមក Aeon Cambodia ដើម្បីទទួលរង្វាន់ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី៨​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
 • អ្នកឈ្នះនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះ
 • រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬការប្តូរក្រោមទម្រង់ណាផ្សេង
 • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន   
 • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Aeon Cambodia Co., Ltd នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ