ដៃគូសហការ - CPBank

ដៃគូសហការ

ភីស៊ី ម៉ាស៊ីនព្រីន និងកាមេរ៉ា

10% off

Address: St 2.5, Kompongkrabey Village, Svay Pao Commune, Battambang City, Battambang Province.

Contact: 092 871 905/ 069 871 905

Expired Date: 18.Mar.2021

PRESIDENT HOTEL Battambang City

1$ off

Address: Rattanak Commune, Battambang City, Cambodia Contact: 077827482/095296544 Expired Date: 31.Dec.2020

និទាឃរដូវនិងកាហ្វេស្រាក្រឡុក

10% off

Address:#3C, St 134, Sangkat Vealvong , Khan 7Makara, Phnom Penh

Contact: 098 855 822

Expired Date: 10.Apr.2021

និទាឃរដូវនិងកាហ្វេស្រាក្រឡុក

10% off

Address:  #963 St 210 Sangkat, Krong Takhmao, 08254

Contact: 093 963 009

Expired Date: 10.Apr.2021

Your Secret Flower

5% off

Address: Kampuchea krom, phnom penh

Contact: 012 792122

Expired Date: 22.May.2021

Ms Boutique

10%-50% off

Address: 11A, St 217, Sangkat steung meanchey,khan meanchey, Phnom Penh

Contact:  017 676 734

Expired Date: 21.May.2021

Forest Coffee and Bakery

10% off

Address: #33, St 159D, Rattanak, Battambang City

Contact: 089 977 767

Expired Date: 31.Dec.2020

អាហារដ្ឋានឬស្សីជុំ

20% off

Address: #127, St 1800, Sangkat Chrang Chamreh , Khan RusseyKeo , Phnom Penh

Contact: 068​​ 777 871

Expired Date: 31.Dec.2020

Cambodia Post Bank