អំពីធនាគារ

ប្រវត្តិរបស់ធនាគារ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជ និងបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង។ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ មានបំណងក្លាយជាធនាគារផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ជូនអតិថិជនគ្រប់កំរិត ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងជួយបំពេញបំណង រីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបង្កើតតម្លៃជានិរន្តដល់ភាគទុនិក បុគ្គលិក និងសង្គម។

កាណាឌីយ៉ាអុីនវេសមិនហូលឌីង

គឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង សាជីវកម្មខ្នាតធំ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងអាជីវកម្មផេ្សងៗទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ កាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង មានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា និងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានវិន័យ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង

បានវិនិយោគ និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនដោយផ្តោតលើការបម្រើសេវាកម្មដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងអាជីវកម្មទីផ្សារចម្រុះតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រតិបត្តិនូវខ្នាតគំរូអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងល្អដាច់គេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង បានវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង តំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ និងប្រទេសចិន ជាមួយនឹងបណ្តាញសរុបចំនួន ៣,៣០០កន្លែង និងបានផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនប្រមាណ៧លាននាក់។ ហ្វូឡឹតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន  (Temasek) លីមីតធីត គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសឹង្ហបុរី។

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាគឺជាក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រៃសណីយ៍ និងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នៃកម្ពុជា។

ដើមទុនដែលបានចុះបញ្ជី

ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងដំបូង ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានចុះបញ្ជីដើមទុន ៣៨ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ធនាគារ មានការរីកចម្រើនកាន់តែលឿន ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

នៅខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ ធនាគារបានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ៥៨ លានដុល្លារអាមេរិក ហើយបន្តកើនឡើងម្តងទៀតនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧ រហូតដល់ ៧០.៧៩ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបំពេញតាមតម្រូវការដើមទុនអប្បបរមាក្នុងចំនួន ៧៥ លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមបទបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលតម្រូវឲ្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់អនុវត្តន៍ឲ្យបាននៅមុនដំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ

ជាធនាគារផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ជូនអតិថិជនគ្រប់កំរិត ដើម្បីលើកកម្ពស់ ជីវភាព និងជួយបំពេញបំណង រីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបង្កើតតម្លៃជានិរន្តដល់ភាគទុនិក បុគ្គលិក និងសង្គម។

បេសកកម្ម

អភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតតាមតម្រូវការទីផ្សារ ព្រមទាំងបម្រើសេវាល្អបំផុត ជូនអតិថិជន។

តម្លៃស្នូល "RICE"

ការជឿទុកចិត្ត

ផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តក្នុងការបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន ជាពិសេសគុណភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម។

ការច្នៃប្រឌិត

អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការបង្កើតផលិតផល ដំណើរការផ្តល់សេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសមស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងតម្រូវការទីផ្សារគោលដៅ។

ការយកចិត្តទុកដាក់

យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតជូនអតិថិជនខាងក្នុង និងអតិថិជនខាងក្រៅដើម្បីកសាង និងរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងយូរអង្វែង។

សហគ្រិនភាព

លើកកម្ពស់ការអនុវត្ត គំនិតថ្មីៗ និងទំនួលខុសត្រូវរវាងបុគ្គលិក ដើម្បីបន្តច្នៃប្រឌិតឲ្យស្របតាមផ្នត់គំនិតរបស់សហគ្រិន។

SUBSIDIARY

ពិធីផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី 

នាថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានរៀបចំពីធីផ្ទេរភាគហ៊ុន ១០០% របស់ខ្លួន ជាផ្លូវការនៅសាលបុរី
កោះពេជ្រទៅឲ្យធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមានភ្ញៀវកិតិ្តយសចូលរួមយ៉ាងអធិកអធម។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ហ្វូណន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៤.៧៣ លានដុល្លារអាមេរិក ហើយបាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន
២៨,០០០គ្រួសារ ដោយមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន៧២៥នាក់ និងបណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន ៥១ការិយាល័យសាខា ដែលគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស
កម្ពុជាទាំងកម្រិតខេត្ត និងស្រុក។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ភីអិលស៊ី គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
ក.អ ដែលមានភាគទុនិកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំគឺ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនហ្វូលឺតុនហ្វាណាន់ស៊ល្យហូលឌីង (Fullerton Financial Holding) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមបឹក្សាភិបាល

អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយ និងស្វាគមន៍ចំពោះភាពរីកចម្រើននៃប្រតិបត្តិការ របស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ នៅក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រ និងបានជួយធ្វើឲ្យធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់។

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ មានការកើនឡើងរហូតដល់ ៧%
ហើយនឹងបន្តឲ្យមានការកើនឡើងបន្តទៀតដោយជំរុញបន្ថែមនូវសកម្មភាពសំណង់ ការនាំចេញសំលៀកបំពាក់ ការពង្រីកវិស័យកសិកម្ម ជាពិសេសដំណាំស្រូវ និងវិស័យទេសចរណ៍។ អតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតមធ្យមបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតម្រូវការក្នុងស្រុកលើផ្នែកអចលនទ្រព្យមិនសូវមានសន្ទុះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្ថានភាពទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺនៅតែវិជ្ជមាន និងស្ថេរភាព ជាពិសេសទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារអុីរ៉ុប និងអាមេរិក។ ឱនភាពគណនីចរន្តមានកម្រិតតូចហើយទុនបម្រុងអន្តរជាតិបានកើនឡើងរហូត ១២ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ។ ការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ជាពិសេសប្រទេសចិន នឹងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនតូចពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិ នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ជាហានិភ័យទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើយ។

ប្រព័ន្ធធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តរីកចម្រើនដ៏
ខ្លាំងក្លា ហើយបានរួមចំណែកលើនិរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់លើការព្រឹងស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយបានដាក់ចេញនូវប្រកាស និងសារាចរណ៍ណែនាំថ្មីៗមួយចំនួនឲ្យស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ចំណែកគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងសហការអនុវត្តន៍យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន នូវវិធានការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារ និងការពារទុកជាមុននូវហានិភ័យទាំងឡាយ ការយកចិត្តទុកដាក់ការពារអតិថិជន ជាពិសេសការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។

ការរីកចម្រើនលើប្រព័ន្ធឌីជីថល បាននឹងកំពុងផ្តល់ភាពងាយស្រួលលើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធ Cambodian Shared Switch (CSS) ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណ្ណពន្ធ (Debit Card) របស់ខ្លួនដើម្បីដកប្រាក់ និងធ្វើការទូទាត់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនានាតាមរយៈទូអេធីអឹម និងម៉ាស៉ីនឆូតកាតរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥ ដែលធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា គឺជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំេណាមស្ថាប័នទាំង៥នេះ។

ក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ២០១៧នេះ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ មានប្រតិបត្តិការ
សាខាចំនួន ៤២ ទីតាំង ហើយមានម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន ២០ ទីតាំង ដើម្បីបម្រើជូនអតិថិជន។ លើសពីនេះទៅទៀត សេវាធនាគារចល័តបានកំពុងតែបន្តការពង្រីកប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ឆ្នាំ២០១៧ នេះដែរ គឺជាឆ្នាំដែលធនាគារមានការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ដូចជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល (Core Banking System Upgrading) ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការមជ្ឍការប្រតិបត្តិការ និងសេវាកម្មអតិថិជន ការពង្រឹងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបទបញ្ញត្តិថ្មីៗរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ធនាគារ ក៏បានវិនិយោគលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលដៅពង្រីកនូវ
សេវាកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យឈានដល់គោលដៅនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ទីជនបទដាច់ស្រយ៉ាល តាមរយៈការទិញភាគហ៊ុន១០០% នៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ភីអិលស៊ី នៅឆ្នាំ ២០១៧។ ការទិញយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះ គឺធ្វើឡើងដោយស្របជាមួយនឹងបេសកកម្ម ក្នុងការបង្កើតនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងការបម្រើសេវាកម្មដ៏ល្អ បំផុតជូនដល់អតិថិជន។ ធនាគារបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាថានិយោជិតរបស់ខ្លួន អនុវត្តតាមបទដ្ឋានស្តង់ដាការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ស្របគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ធនាគារ។

បើទោះបីមានការវិនិយោគច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ក៏ធនាគារនៅតែសម្រេច
បានលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុគួរអោយកត់សម្គាល់ តួយ៉ាង ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកើនឡើងរហូតដល់ ៥៧១លានដុល្លារអាមេរិក ផលប័ត្រឥណទានបានកើនឡើងសុទ្ធចំនួន ១២១ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង៥០% ប្រាក់បញ្ញើសន្សំកើនឡើងសុទ្ធចំនួន ១១៣ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង៤៦% ជាមួយគ្នានេះដែរចំណូលប្រតិបត្តិការកើនឡើង ៣៦% ប្រាក់ចំណេញមុនពេលបង់ពន្ធកើនឡើងរហូតដល់ ១០.៧ លានដុល្លារអាមេរិក កំណើនចំនួន ៨.៤% ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០១៦។ ទិន្នន័យខាងលើគិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។

ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា តែងតែមានគោល
បំណងធ្វើឲ្យអាជីវកម្ម និងបុគ្គល ដែលជាអតិថិជនមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ តែងតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាល់ទៅលើការ
រីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ។ ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មក៏ជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ អតិថិជនរបស់យើងមានប្រហែល ១៩% ស្ថិតក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា គឺជាគ្រឹះស្ថានធនាគារដែលធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងដៃគូរដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនលើកំណើនអាជីវកម្ម ដែលធ្វើឲ្យយើង អាចចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងជួយបង្កើននូវចំណូល និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍ និងលើកកម្ពស់ដល់ប្រទេសឲ្យមានភាពស៊ីវីល័យបន្ថែមទៀត។ ជាងនេះទៅទៀត ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានផ្ដល់នូវអត្រាការប្រាក់សមរម្យ ជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលមានវិជ្ជាជីវៈ រស់រាយរាក់ទាក់ និងរហ័សទាន់ចិត្ត។ ពួកយើងក៏បានផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាផងដែរជូនដល់អតិថិជន ដើម្បីជួយដល់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ។ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា តែងតែមានការទទួលខុសត្រូវជានិច្ចលើតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ។ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានទទួលពានរង្វាន់អនុលោមភាពសារពើពន្ធកម្រិត “មាស” ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះនិយ័តករទាំងអស់របស់រាជ
រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតែងតែផ្តល់ការគាំទ្ររហូតមក។ ឆ្លៀតក្នុងឪកាសនេះផងដែរ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលផ្ដល់នូវការណែនាំ និងការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃដល់ធនាគារយើង។ ខ្ញុំបាទសុំធ្វើការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះអតិថិជនគ្រប់រូប ក្នុងការបន្តការគាំទ្រ និងផ្តល់ភាពជឿជាក់មកលើធនាគារ។ ជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ ក្នុងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលការងារដ៏ប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ អ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមចំណែកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលទាំងនេះ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងបាននឹងកំពុងផ្ដោត លើការផ្ដល់តម្លៃដល់ភាគទុនិក និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការជ្រោមជ្រែង រហូតធ្វើឲ្យធនាគារយើងមានការរីកចម្រើន និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងសហគមន៍។

យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច ក្នុងគោលដៅសម្រេចបានតាមទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយ ក្នុងការលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក តូច ចៅចេក
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា សម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលការងារគាប់ប្រសើរ
ដោយបានពង្រឹងបន្ថែមនូវអភិបាលកិច្ចល្អរបស់ស្ថាប័ន ជាពិសេស នៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ វប្បធ៌មល្អក្នុងការបម្រើការងាររបស់ស្ថាប័ន កិច្ចទំនាក់ទំនងល្អជាមួយភាគទុនិក ព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងនាមជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ
ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំឲ្យមានការសម្រេចបាននូវសមិទិ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ក្នុងតួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យដើម្បីធ្វើឲ្យ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ល្បីឈ្មោះ ដែលជួយលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ និងបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ព្រមទាំងធានានូវស្ថេរភាពអាជីវកម្មយូរអង្វែង សម្រាប់ភាទុនិក និយោជិត និងសង្គមកម្ពុជា។ តាំងពីការផ្តើមដំបូងមក ធនាគារ នៅតែរក្សាគោលដៅសំខាន់ៗរបស់ខ្លួន រួមមាន៖

  1. ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារចម្រុះ
  2. បង្កើត និងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អបំផុត។
  3. បង្កើនជានិច្ច និងរក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរនូវគុណភាពទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បាននឹងកំពុងតែបន្តការរីកចម្រើនតាមទិសដៅ
ជាយុទ្ធសាស្រ្តពីភាគទុនិក និងការខិតខំអនុវត្ត ១០០% នូវបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ធនាគារមិនត្រឹមតែអាចបម្រើសេវាអតិថិជន ប្រកបដោយគុណភាពសេវាកម្មខ្ពស់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណេាះទេ តែក៏អាចចាត់ចែងឲ្យបានប្រាក់ចំណេញគួរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់ភាគទុនិក បើទោះបីជាធនាគារបានវិយោគជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលការវិនិយោគទាំងនោះមានដូចជា ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរង់ចាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រមទាំងបានកែប្រែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការនៃការបើកគណនី ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អប្រសើរ ជាមួយនឹងភាពទាន់សម័យនៃបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ។ ធនាគារក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការបំពាក់រួចជាស្រេចនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជន ក្នុងនោះផងដែរ ធនាគារក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារចល័តតាមទូរសព្ទដៃ ដែលអាចឲ្យអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ទីកន្លែង ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ និង ០៧ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយងាយស្រួលទាំងអតិថិជន
នៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ ក្រៅពីនេះ ធនាគារក៏បានពង្រីកបណ្តាញសាខាចំនួន ០៥ កន្លែងបន្ថែមទៀត ធ្វើឲ្យចំនួនសាខាសរុបកើនឡើងដល់ ៤២ សាខាដើម្បីបម្រើសេវាអតិថិជនកាន់តែនៅជិត និងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើង។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះដែរ ធនាគារបានទិញភាគហ៊ុន ១០០% របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ដើម្បីជួយឲ្យធនាគារពង្រីកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ កាន់តែទូលំទូលាយទូរទាំងប្រទេស តាមរយៈបណ្តាសាខាដែលមានស្រាប់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ចំនួន ៥០ សាខា នៅទូទាំង ប្រទេសកម្ពុជា។

នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ធនាគារនឹងមានអាយុគម្រប់ខួប ០៥ឆ្នាំ ហើយធនាគារត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមាននិរន្តរភាពជាមួយ នឹងភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស បានក្លាយជាធនាគារធំបំផុតទីប្រាំលើបណ្តាញសាខាក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់នៅកម្ពុជា។

ជានិច្ចជាកាល ធនាគារមានបំណងរក្សានូវកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ហើយ
បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថាប័នយ៉ាងរឹងមាំ រួមទាំងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងបញ្ញត្តិនានា។ នៅឆ្នាំ ២០១៧ យើងទទួលបានពានរង្វាន់កម្រិត “មាស” ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រាប់ការអនុលោមច្បាប់ស្តីពីសារពើរពន្ធ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ធនាគារបានអនុវត្តតាមគោលយោបាយ
ការពារចំនួន ០៣ ដំណាក់កាល រួមមាន៖ តំណាក់កាលទី ១ ការរពារហានិភ័យ
ដោយផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម តំណាក់កាលទី ២ គឺការការពារហានិភ័យដោយអ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងតំណាក់កាលទី ៣ គឺការការពារហានិភ័យដោយសវនករផ្ទៃក្នុង។ មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បានដើរតួនាទីឯករាជ្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យ សម្រាប់ធនាគារទាំងមូល។

បន្ថែមលើសពីនេះទៀត ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា មានការប្ដេជ្ញាចិត្ត
ខ្ពស់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពសង្គម និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈវិស័យអប់រំ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្អឹងខ្នងទាំងមូលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ជាទូទៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារ នៅតែជឿជាក់លើការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅទីជនបទ ហើយយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យអតិថិជនសម្រេចបាននូវសេចក្ដីប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ទោះជាស្ថិតនៅទីជនបទឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ដែលជាការចូលរួមជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារបានបន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងការរីកចម្រើនជាមួយអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ ពួកយើងមានឱកាសស្មើៗគ្នាក្នុងចំណោមបុគ្គលិក ចំនួន ១,៤១៩នាក់ ក្នុងនោះមាន ២៧% ជាបុគ្គលិកស្រ្ដី ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍មកបម្រើការងារជាមួយធនាគារ។

ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ ធនាគារនៅ
តែធ្វើបានល្អ ដោយបានធ្វើឲ្យមានកំណើនផលបត្រឥណទានដ៏ល្អ ជាមួយនឹង
អត្រាប្រាក់ចំណេញគាប់ប្រសើរ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ធនាគារ
មានការរីកចម្រើនទ្រព្យសកម្មសរុបដល់ ៥៧១ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៣៨% មាន
ការកើនឡើងផលបត្រឥណទានសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ ១២៥ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៥១% ហើយប្រាក់បញ្ញើ ពីអតិថិជនបានកើនឡើងសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ ១០៤ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៣២% ប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុបមានការកើនឡើង ៣៦% ប្រាក់ចំណេញមុនពេលបង់ពន្ធមានចំនួន ១០.៧ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលធ្វើឲ្យមានកំណើន ០.៨ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៨.៤% បើធៀបនៅត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។

ធនាគារក៏បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអនុបាតចំណាយ ធៀបនឹងចំណូល (Cost to Income Ratio) នៅត្រឹម ៤៦.៦% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នេះគឺជាការ
បង្ហាញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការការពារហានិភ័យប្រតិបត្តិការ បានយ៉ាងល្អប្រសើរ និងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារហានិភ័យឥណទាន តាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស និងបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រសិនបើមិនមានធនធានទាំងពីរនេះទេ លទ្ធផលនេះនឹងមិនអាចបានទទួល។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារបានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជី
រហូតដល់ចំនួន ៧០.៧៩ លានដុល្លារអាមេរិក ហើយធនាគារមានផែនការ
ច្បាស់លាស់ក្នុងការតម្លើងដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ ៧៥ លានដុល្លារ នៅក្នុង
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

យើងមានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវក្រមសីលធ៌មវិជ្ជា
ជីវៈ និងបទដ្ឋានស្តង់ដារការងារត្រូវបានផ្ដល់នូវគុណតម្លៃខ្ពស់បំផុត ហើយខណៈពេលដែលមានការរំលោភបំពានទៅលើចំនុចទាំងនេះ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយឥតលម្អៀង និងច្បាស់លាស់បំផុត។ លើសពីនេះទៅទៀត ធនាគារបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការពង្រឹងនូវសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជន បុគ្គលិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ធនាគារនឹងមិនអាចឈានមកដល់ភាពរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតនេះឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រ និងការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។ យើងខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរដោយស្មោះ និងទទួលស្គាល់នូវការជួយជ្រោមជ្រែង ការផ្តល់ដំបូន្មានល្អៗ និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណផងដែរ ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលតែងតែផ្តល់ការណែនាំក្នុងមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងផ្តល់ឲ្យយើងខ្ញុំនូវឯករាជ្យភាពក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការការងារ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តការងារបានយ៉ាងរលូន។ ជាចុងបញ្ចប់ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកដល់បុគ្គលិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្ត និងលះបង់ ទាំងកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ក្នុងបុព្វហេតុសម្រេចគោលដៅរបស់ធនាគារ។ យើងនឹងមិនអាចសម្រេចបាននូវលទ្ធផលការងារដ៏ត្រចះត្រចង់នេះឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមយ៉ាង
សស្រាក់សស្រាំពីសំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អ្នកឧកញ៉ា​ ពុង ឃាវសែ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ពុង ឃាវសែ ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា (Overseas Cambodian Investment Corporation, OCIC)។ លោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍ​ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ។ លោកជាសហគ្រិនដ៏ឆ្នើម និងជាអ្នកដឹកនាំដ៏គួឲ្យគោរពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ និងប្រទេសកាណាដា។ លោក ពុង ឃាវសែ បានបម្រើការងារជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រធាន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងអភិបាល របស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានដូចជា៖ Oriental Ship Supplies, Oriental Commercial Inc, ហើយលោកបានដឹកនាំធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ឲ្យរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត លោកធ្លាប់កាន់តួនាទីជាប្រធានសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា និងធើ្វការជិតស្និទ្ឋ
ជាមួយប្រធានឧស្សាហកម្ម ដើម្បីណែនាំការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យធនាគារ និងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

លោក ពុង ឃាវសែ ទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសថ្នាក់មហាសិរីវឌ្ឍនៈពីព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ ក្នុងឆ្នាំ២០0២ និងទទួលបានមេដៃស្ថាបនាជាតិថ្នាក់លេខមួយ ដែលប្រគល់ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១២។ សម្រាប់ការចូលរួមដ៏សំខាន់ដែលលោកបានធ្វើ និងកំពុងបន្តធ្វើឲ្យមានការឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោក Gan Chee Yen
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឯកឧត្តម អោក បូរ៉ា
ទីប្រឹក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Neo Poh Kiat
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

លោក Giang Sovann
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

លោក រស់ ភិរុណ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Carolyne Pung
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានបង្កើតនូវមុខងារនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឡើង ក្នុងការរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅដល់ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ធនាគារ ក៏បានបង្កើតនូវ អនុគណៈកម្មការផងដែរ ដែលមានដូចជា គណៈកម្មការឥណទាន សម្រាប់ទទួលខុសត្រូវទៅលើ ហានិភ័យឥណទាន និងគ្រប់គ្រងទៅលើឥណទានផលប័ត្រ។ ការគ្រប់គ្រងទៅលើទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល គឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។

គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តការ គឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យប្រតិបត្តការ។ រាល់ឯកសារហានិភ័យទាំងអស់ គឺបានរក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែងដែលសុវត្ថភាព និងត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់។ ក្នុងនាមជាធនាគារមួយដែលរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស គឺនៅតែបន្ត និងពង្រឹងហានិភ័យជាមួយនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យអោយមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនិង​នីតិវិធីហានិភ័យគោលនយោ-បាយហានិភ័យ ឧបករណ៍ហានិភ័យ ការភាគហានិភ័យ និងរបាយការណ៍ហានិភ័យ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែល ការត្រួតពិនិត្យឥណទាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងឥណទានក៏ដូចជា គោលនយោបាយរបស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញផងដែរ ដើម្បីអោយមានតុល្យភាពរវាងល្បឿននៃការចំណាយ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ការយល់ដឹងនូវហានិភ័យគឺ តែងតែមានការលើកឡើងនៅគ្រប់បណ្ដុះបណ្ដាល។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៧អត្រានៃបទឧក្រិដ្ឋរបស់ធនាគារ មាន ១.១៥% និង អត្រានៃឥណទានមិនដំណើរការ មាន ០.៨៥% ទាំងនេះគឺជាអត្រាដែលអាចទទួលយកបានពីការអនុវត្ត បើធៀទៅនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់វិស័យធនាគារ។

ដោយមានការគាំទ្រពី ហ្វូលឹតុនហែ្វនាន់ស្យល ហូលឌីង ដែលជាដៃគូរ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ក៏បានបង្កើតនូវគោលនយោបាយឥណទាន និង ការគ្រប់គ្រងនូវប្រព័ន្ធពត៌មានប្រកបដោយភាពរឹងមាំ និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះផលិតផលឥណទាន ពត៌មានអតិថិជន និងមានការអនុវត្តកំរិតខ្ពស់ទៅលើបច្ចេកទេសវាស់វែងហានិភ័យ ដូចជា ការសាកល្បងនីតិវិធីឥណទានថ្មី ការវាស់វែងកំរិតហានិភ័យ និងការវាស់វែងហានិភ័យអន្ដរកាលទៅតាមរបត់របស់អតិថិជន។ល។ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន គឺធ្វើអោយផលប័ត្រឥណទានមានការកើនឡើងជាលំដាប់។ លើសពីនេះទៅទៀត នីតិវិធីនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យត្រូវនបានអនុវត្តប្រើប្រាស់សម្រាប់ដៃគូរហិរញ្ញវត្ថុ។ រាល់គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីហានិភ័យទាំងអស់ គឺត្រូវបានពិនិត្យ និងសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងឡើងវិញនូវដំណាក់កាលនៃវដ្តឥណទានជាប្រព័ន្ធ។ ជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន និងការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធ FinTech ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានមើលឃើញនូវប្រព័ន្ធដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញនូវវិស័យជំនួញ និងបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។ ប្រព័ន្ធដ៏សំខាន់មានដូចជា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី ប្រព័ន្ធប្រមូលប្រាក់សំណង និង ប្រព័ន្ធកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដែលវាកំពុងតែដំណើរការ និងរំពឹងថានិងចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ ២០១៨។

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីហានិភ័យប្រតិបត្តិការ រួមបញ្ចូលនូវគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តការ ប្រព័ន្ធហេតុការបាត់បង់ និងចំនុចហានិភ័យសំខាន់ វាជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចធ្វើការវាយតម្លៃ វិភាគ វាស់វែង មូនីទ័រ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តការបាន។ នៅកម្រិតធម្មតា ធនាគារបានអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីស្វ័យត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំម្លៃហានិភ័យពេញលេញជាមួយនិងសកម្មភាពដើម្បីជួយបង្កើតនូវវប្បធម៌ហានិភ័យ និងហានិភ័យបរិស្ថានដែលមានក្នុងហានិភ័យប្រតិបត្តការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងទូទាំងធនាគារ។

ធនាគារ និងបន្តឲ្យមានសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី៖ បញ្ជីស្វ័យត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យដោយខ្លួនឯង ក្នុងគោលបំណងចែកជូនដល់ បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងសាខាធនាគារទូទាំងខេត្ត ក្រុង ដើម្បីបង្កើនការអនុវត្តលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តការឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។ ជំហានបន្ទាប់ទៀត ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ និងអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្ដមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ដទាំងបីរួមមាន វិធីសាស្រ្ដសូចនាករមូលដ្ឋាន, វិធីសាស្ដ្រស្តង់ដារ និងវិធីសាស្ត្រវាស់វែងកម្រិតខ្ពស់ ដែលបានកំនត់ក្នុងស្ដង់ដារ Basel II សម្រាប់ធ្វើការវាស់វែង និងការគណនាដើមទុនរបស់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ មិនបានទទួលស្គាល់នូវចំនួនទឹប្រាក់បាត់បង់ដែលពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពប្រតិបត្តការនោះទេលើកលែងតែមានការធ្វេសប្រហែសពីបុគ្គល។

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ យកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមនីតិវិធីដូចជា៖ ការវិភាគលំហូរសាច់ប្រាក់, លំហូរសាច់ប្រាក់អតិបរមា, នីតិវិធីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល, ផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនិងផែនការអាជីវកម្មនៃធនាគារទាំងមូល។ ការអនុវត្តទាំងនេះ គឺជាការគាំទ្រមួយដែលជួយជំរុញដល់ឲ្យធនាគារមានភាពរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព មិនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ(ងាយស្រួល ឫពិបាក) ហើយវាក៏អាចជួយទប់លំនឹងនៃលំហូរសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលបានផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត ដើម្បីឈានទៅដល់ស្ដង់ដារអន្តរជាតិ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ នឹងអនុម័តស្ដង់ដារសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលត្រូវបានកំណត់ក្នុង Basel III ដែលមាននៅក្នុងគន្លឹះសំខាន់ៗដូចជា៖ ការរក្សាបាននូវសន្ទនីយភាពល្អក្នុងរយៈពេលខ្លី និងការរក្សាបាននូវតុល្យភាពហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ពេលយូរនិងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសន្ទនីយភាពល្អ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារបានរក្សាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាពល្អដោយមានការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាព។