ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើ សន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

Digital Banking

សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសេវាតាមអនឡាញ

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ កាបូបលុយអេឡិចត្រូនិច របស់តារាផេ ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អតិថិជនរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ លោកអ្នកអាចផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី CPBank Mobile Banking ទៅកាន់…