ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើ សន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

Digital Banking

ធនាគារឌីជីថល

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសេវាតាមអនឡាញ

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ចូលរួមអបអរសាទរខួបទី ៣៩ នៃទិវាប្រាក់រៀល

ដើម្បីអបអរ​សាទរ​ទិវា​ប្រាក់​រៀល​ខួបលើក​ទី​ ៣៩ ​នៃ​ការ​​ដាក់​​ឲ្យ​​ចរាចរ​​ប្រាក់​​រៀល​​ឡើង​វិញ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ តែងតែបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលខ្មែរនៅគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់។​ ធនាគារ​បាន​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ធនាគារ​ជាតិ ​នៃកម្ពុជា​ និង​គ្រឹះ​ស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត…