ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើសន្សំ

ការទុកដាក់សាច់ប្រាក់នៅកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូចជាក្នុងកូនជ្រូក បំពង់ឬស្សី ក្រោមពូក…

Digital Banking

ធនាគារឌីជីថល

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ធនាគារតាមប្រព័ន្ធជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក ព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសេវាតាមអនឡាញ

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

សាខាធានាគារចំនួន ២កន្លែងត្រូវបានផ្តាស់ប្តូរទីតាំង និងមុខមាត់ថ្មី

CPBank មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនមេត្តាជ្រាបថា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើននៃកំណើនអតិថិជន និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនពេលបច្ចុប្បន្ន ធនាគារបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី ប្រកបដោយស្តង់ដារ ដែលមានចំណតយានយន្តធំទូលាយ និងសោភណ្ឌភាពគួរជាទីពេញចិត្ត។ សាខាទាំងនោះមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖…